Arrow Business Consulting, s.r.o., Staničná 11/8, 945 01 Komárno
Neváhajte nás kontaktovať: +421 905 280 243


Kontakt

Arrow Business Consulting, s.r.o.,

Staničná 11/8,
945 01 Komárno

Bankové spojenie:  

Číslo účtu: SK96 0900 0000 0050 7215 2428

IČO: 36 850 772

DIČ: 2022483056

IČ pre DPH: SK2022483056

 

Mgr. Igor Horváth
Konateľ
Tel: +421 905 280 243
Mail: horvath.arrow@gmail.com

Ing. Kristián Vida
Konateľ
Tel: +421 908 221 778
Mail: vida.arrow@gmail.com


Informácie o spracovávaní osobných údajov