Arrow Business Consulting s.r.o., Staničná 11/8, 945 01 Komárno


Obchodná činnosť

OObchodná činnosť sa v našej spoločnosti rozbiehala ako doplnková činnosť pre zabezpečenie komplexnosti pre našich klientov.


V súčasnosti sa spoločnosť Arrow Business Consulting, s.r.o. zameriava na nasledujúce oblasti:
  • poľnohospodárska technika
  • potravinárske stroje a zariadenia
  • výrobné stroje a technológie
  • obrábacie technológie