Arrow Business Consulting s.r.o., Staničná 11/8, 945 01 Komárno


Poľnohospodárska činnosť

Arrow Business Consulting, s.r.o. sa venuje pestovaniu hrozna a chilli papriky.

Hrozno ďalej spracováva a vyrába víno v malých množstvách. Túto činnosť plánuje v budúcnosti rozšíriť a momentálne pripravuje výstavbu vinárstva. Počíta sa so zvýšením produkcie kvalitných vín a následným budovaním značky.

Chilli paprika sa v súčasnosti predáva ako čerstvá na účely ďalšieho spracovania, no v budúcnosti sa spoločnosť plánuje venovať aj spracovaniu tejto komodity.